Taal & Rekenen

Taal en rekenen voelen en ervaren. Dat is wat de leerlingen gaan doen bij de activiteiten Taal & Rekenen. Lekker bewegen of met hun fantasie duiken in een verhaal.

Sterke Verhalen

Groep 1 t/m 8

Iedere les staat een bijzonder sprookje of fabel centraal. Het verhaal wordt voorgelezen en nabesproken. Er wordt gewerkt aan het vergroten van verhaalbegrip en de woordenschat. Vervolgens volgt er een creatieve verwerking van het verhaal.

Fabels en sprookjes die aan de orde komen zijn o.a. De haas en de schildpad, Sheherazade, De magische kruiken en Anansi de listenwever.

Geldzaken

Groep 3 t/m 6

Een leuke én leerzame activiteit over de wereld van het geld. In de lessenserie maken de leerlingen kennis met geld. Ze onderzoeken de voorkant, achterkant, verschillen, overeenkomsten en de waarde. Gebruik van speelgoedgeld. Ook digitaal betalen met een pinpas komt aan de orde. Tijdens het boodschappenspel leren de leerlingen hoe ze kunnen betalen in een winkel. Er wordt gewerkt met spelmateriaal daar waar mogelijk, om de materie zo inzichtelijk mogelijk te maken. Ook wordt er gebruik gemaakt van diverse werkbladen. De lessen zijn gebaseerd op informatie van het IBUD en Geldwijzer.

Artistieke Wiskunde

Groep 7/8

In deze lessenserie gaan we vooral in op de visuele, geometrische aspecten van de het beschrijven van de wereld, wat is bijvoorbeeld symmetrie? En hoe pas je een bepaalde regel toe om een (regelmatig) beeld te creëren? Er komen een aantal principes aan bod maar het is geen rekenen! De leerlingen leren een passer en een liniaal te gebruiken. Maar ook optische illusies, perspectief en  wat een möbiusband is komen aan bod. 

Creatieve Wiskunde

Groep 3 t/m 6

In deze lessenserie gaan we op creatieve wijze vooral in op de visuele, geometrische aspecten van de het beschrijven van de wereld, wat is bijvoorbeeld symmetrie? En hoe pas je een bepaalde regel toe om een (regelmatig) beeld te creëren? Er komen een aantal principes aan bod maar het is geen rekenen. De leerlingen leren bv een passer en een liniaal te gebruiken. Maar ook leren ze over optische illusies en hoe je allerlei verschillende soorten sterren kunt tekenen.

Knutselkunde

Groep 1/2

Op speelse en creatieve wijze zijn de leerlingen met diverse basisbeginselen van wiskunde en rekenen bezig. De leerlingen worden geprikkeld en uitgedaagd. Door middel van spelletjes en leuke, creatieve opdrachten worden de leerlingen gestimuleerd een aantal fundamentele aspecten van tellen, rekenen en meetkunde te ervaren.De leerlingen gaan tellen, werken met vormen en hoeveelheden. Ze maken bijvoorbeeld een symmetrisch gaatjeskleedje, een olifant van verschillende vormen en een bouwtekening van een eigen bouwwerk.

Speel je Slim Rekenen

Groep 1 t/m 6

Tutti Talent Speel je Slim Rekenen

Inhoud van de activiteit:
Ga op een nieuwe manier aan de slag met rekenen! Door middel van bewegen oefenen de leerlingen op hun niveau verschillende aspecten van het rekenen. De leerlingen werken en spelen samen. Op een andere, innovatie en uitdagende wijze leren de leerlingen diverse rekenonderdelen. Plezier houden of krijgen in rekenen staat voorop. Samen met andere kinderen gaan ze aan de slag met verschillende speelmatten. Hierop doen ze spellen door te springen of vakjes aan te wijzen. Soms gebruiken ze hierbij grote fiches of een grote dobbelsteen. Als het mooi weer is kan deze activiteit ook buiten! 

Speel je Slim Taal

Groep 1 t/m 6

Tutti Talent Speel je Slim Taal

Inhoud van de activiteit:
Ga op een nieuwe manier aan de slag met Taal! Door middel van bewegen oefenen de leerlingen op hun niveau verschillende aspecten van taal. De leerlingen werken en spelen samen. Op een andere, innovatie en uitdagende wijze leren de leerlingen diverse taalonderdelen. Plezier houden of krijgen in taal staat voorop. Samen met andere kinderen gaan ze aan de slag met verschillende speelmatten. Hierop doen ze spellen door te springen of vakjes aan te wijzen. Soms gebruiken ze hierbij grote fiches of een grote dobbelsteen. Als het mooi weer is kan deze activiteit ook buiten!